TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Hľadanie v online katalógu

Poznámka: Pre hľadanie v online katalógu je potrebné mať Microsoft Excel, prípadne celý balíček open office (open office je freeware) . Daný návod nemusí zodpovedať vášmu programu, niektoré položky sa môžu volať aj inak. Odporúčame Vám použiť oficiálne pomocné stránky firmy Microsoft. 

1. Stiahnite si súbor Kniznica_02_23.xlsx  do Vášho počítača (v prípade, že bude po vás súbor žiadať povoliť úpravy,  tak ich povoľte.

2. Klikneme na stĺpec, v ktorom chceme hľadať (Písmena A,B,C,D,E,F,G), po odkliknutí by sa Vám mal označiť farbou celý riadok, v ktorom chcete hľadať.

Stĺpec definuje prírastkové číslo knihy
Stĺpec definuje signatúru knihy (typ knihy, napr. Pre mládež, beletria atď.)
Stĺpec C definuje autora knihy
Stĺpec D definuje názov knihy
Stĺpec E definuje číslo, pod ktorým je kniha vyradená (Táto kolónka je najmä pre pracovníkov ostatných knižníc)
Stĺpec F definuje rok, v ktorom je kniha zapísaná do prírastkového zoznamu knižnice
Stĺpec označuje knihy, ktoré boli zakúpené z prostriedkov Fondu na podporu umenia a s príspevkom obce Snežnica

3. V sekcii Domov si nájdeme položku Nájsť a vybrať a zadáme položku Hľadať

4. Do kolonky napíšeme požadovanú hľadanú vec a stlačíme ENTER.