TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Miestna ľudová knižnica. Tak znel prvý oficiálny názov novej kultúrnej inštitúcie, ktorá vznikla v našej obci po postavení kultúrneho domu. Podľa záznamov boli prvé knihy zapísané v roku 1966. Knižnici boli pridelené priestory v bočnom vchode pod poštou. Prvým knihovníkom bol pán Rudolf Horvát, ktorý ju viedol viac ako 10 rokov. V sedemdesiatych rokoch bolo v obci zriadené miestne kultúrne stredisko , ktorého súčasťou sa stala aj knižnica. Presťahovala sa do nových priestorov- dnešná klubovňa i sklad riadu. Dlhší čas ju viedla p. Jolana Bollová, ktorá bola aj vedúcou kultúrneho strediska. Čitatelia ju pravidelne navštevovali, využívali ju žiaci i dospelí, spoločne sa zapájali do rôznych čitateľských súťaží. Knižničný fond bol každý rok dopĺňaný so štátnych prostriedkov, metodicky knižnicu riadila Kysucká knižnica v Čadci. Od roku 1989 začala v knižnici pracovať PaedDr. Zita Ševčíková, knižnica sa medzitým niekoľkokrát sťahovala do iných priestorov, prešla pod správu obce, dostala nový názov Obecná knižnica Snežnica. Nákup kníh sa zabezpečoval z rozpočtu obce, knižnicu navštevovali predovšetkým žiaci a študenti. Každoročne bola vyhodnocovaná činnosť knižníc regiónu Dolné Kysuce, v rámci ktorého sa naša knižnica umiestňovala na pekných miestach v prvej desiatke, či to už bolo vo výške finančného príspevku od obce, alebo v počte návštevníkov knižnice. Po roku 2000 bolo najviac čitateľov v roku 2009 a to 149. Neskôr sa knižnica opäť sťahovala, vrátila sa do pôvodných priestorov pod poštu. Počet čitateľov postupne klesá, žiaci a študenti zrejme pre potreby školy viac využívajú moderné zdroje informácií – počítače a internet. Aj prírastok nových kníh sa obmedzil, v posledných 3 rokoch neboli z rozpočtu obce pridelené žiadne finančné prostriedky. Odrazilo sa to aj na počte čitateľov. K 31. decembru 2015 bolo v knižnici zapísaných 86 čitateľov, za celý rok ju počas výpožičných hodín navštívilo 468 návštevníkov. Od začiatku roka 2016 k 1.4. 2016 je v knižnici zapísaných 30 čitateľov, v knižničnom fonde je zapísaných 5869 kníh. Od 1. februára 2016 vedie knižnicu nová knihovníčka , p. Lenka Palárcová, otváracie hodiny sú zverejnené na dverách knižnice, vo vitríne obecného úradu i na internetových stránkach. Predplatné na celý rok je pre deti, študentov, ženy na MD, nezamestnaných a dôchodcov 50 centov, pre dospelých 1 euro, čo je pri dnešnej cene kníh naozaj len symbolický poplatok.

Dôvody, prečo začať čítať:

  1. dôvod – Predchádzate poruche pamäti
  2. dôvod – Prispieva to k vášmu spoločenskému správaniu
  3. dôvod – Oddýchnete si a ešte sa aj zabavíte
  4. dôvod – Čítanie rozširuje slovník

článok - PaedDr. Zita Ševčíková