TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Pobočka ZUŠ Kysucké Nové Mesto v Snežnici začala svoje pôsobenie v školskom roku 2006/2007. Dovtedy dochádzali 3 žiaci z obce na vyučovanie nástroja do KNM. Prvým pedagógom, ktorý vzbudil v žiakoch záujem o hru na akordeóne bol prof. Miroslav Košnár zo Žiliny. Pobočka začínala s 13 žiakmi. V jeho práci pokračovala v priebehu školského roka Mgr. Silvia Vyšinská, ktorá je vedúcou pobočky dodnes.

Záujem žiakov o hru na hudobné nástroje bol veľký a pobočka sa postupne rozrastala o ďalšie hudobné odbory. V prvom roku sa vyučovala okrem akordeónu aj hra na klavíri. S narastajúcim počtom žiakov pribúdali aj prvé úspechy. Prví akordeónisti úspešne reprezentovali pobočku na swingovom festivale v KNM v roku 2008 pod vedením Mgr. Silvie Vyšinskej. Boli to Monika Šmehylová v striebornom pásme, Natália Mravcová a Mária Kopasová v bronzovom pásme. Ďalší rok sa pridali ďalší úspešní žiaci: Simonka Straková, ktorá sa miestnila v striebornom pásme a Michaela Bajanková v bronzovom pásme. Čestné uznanie získala Natálka Mravcová a Monika Šmehylová. Simonka Straková a Michalela Bajanková sa postupne zúčastňovali na ďalších súťažiach.

V roku 2010 sa na medzinárodnej súťaži Nitrianska lutna Simonka umiestnila na 2 mieste a Michaela vo svojej kategórii tiež na druhom mieste. V tom istom roku sa obidve umiestnili na medzinárodnom festivale Euromusette – Goldentango V Rajeckých Tepliciach v striebornom pásme. Na akordeónovej súťaži v Tvrdošíne sa Michalka umiestnila na 2 mieste. O rok neskôr sa Michalka skončila v Rajeckých Tepliciach na spomínanom festivale v zlatom pásme a Simonka v striebornom pásme, Natálka Mravcová v bronzovom pásme. V r. 2014 sa Simonka Straková umiestnila na medzinárodných akordeónových festivaloch v KNM a v Rajeckých Tepliciach v bronzovom pásme.

Aj v ďalších odboroch rástli úspešní interpréti. V klavírnom oddelení sa v roku 2013 na Regionálnej klavírnej súťaži v KNM umiestnili v Bronzovom pásme Veronika Káčeríkova pod vedením p. uč Vyšinskej, v striebornom pásme Kristína Jaššová, Erik Moravec, v zlatom pásme Denisa Kopasová a Ján Fridrich pod vedením p. uč. Jany Samákovej. V roku 2014 sa na tejto celoslovenskej súťaži už pod názvom Rečou klavíra umiestnili: Denisa Kopasová zlaté pásmo a Erik Moravec bronzové pásmo.

V roku 2015 sa v tejto súťaži Erik umiestnil v zlatom pásme a v roku 2016 v bronzovom pásme. Ján Fridrich sa umiestnil v tomto roku v zlatom pásme.

Na pobočke fungoval aj akordeónový súbor pod vedením Silvie Vyšinskej. Žiaci sa aktívne zúčastňujú akcíí ako Fašiangová harmonika, školská klavírna súťaž, školská keyboardová súťaž. Organizujú sa pravidelne verejné koncerty, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ. Pobočka sa úspešne rozrástla o ďalšie odbory a v súčastnosti sa vyučuje tanečný odbor a v hudobnom odbore tieto nástroje: akordeón, klavír, keyboard, flauta, gitara, spev, heligónka. Počet žiakov je 60 a vyučuje tu 7 učiteľov.

text pripravil: Silvia Vyšinská

www.zusknm.sk
https://www.facebook.com/zusknm.sk/