TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

starosta obce sneznica 2

Milan HLAVATÝ, MVDr.
Starosta obce

Volám sa Milan Hlavatý. Narodil som sa v tejto malebnej dedinke 23.11.1969, kde som navštevoval materskú a základnú školu. Počas mladosti sme sa viackrát sťahovali. Strednú školu som vychodil v Košiciah, kde som pokračoval aj v štúdiu na vysokej škole - Univerzite veterinárneho lekárstva, ktoré som ukončil v roku 1995. Ihneď po skončení školy som sa zamestnal ako veterinárny inšpektor najskôr v Bratislave, neskôr v Čadci.

V roku 1999 som sa zosobášil so svojou úžasnou manželkou Jankou, s ktorou máme dve krásne dcéry: Andreu (16 r.) a Moniku (10 r.). V roku 2014 som sa rozhodol kandidovať za starostu obce Snežnica a občania ma podporili. Bolo to ťažké rozhodnutie, pretože mať zodpovednosť za celú obec je veľmi náročné. Verím, že s pomocou svojej rodiny, poslancov OZ a ostatných dobrých ľudí budem pre obec prínosom pri jej ďalšom budovaní a zveľadení kultúrno-spoločenského života. Či sa mi to podarilo zhodnotia naši občania na konci volebného obdobia.