TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Stavebný úrad – sídlo: Družstevná 1052/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Ing. Katarína Vachálková, tel.č. 4339350, mail: nefunkčný


Čo vybavíte na stavebnom úrade:
ohlásenia drobnej stavby, výrub stromov, doklady nutné k vydaniu stavebného povolenia

Stavebný úrad - každá stavba je niečím charakteristická a vyžaduje si osobitný prístup - preto najskôr kontaktujte náš stavebný úrad - Ing. Vachálková 041/4339350

docNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc33 KB

docNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc36.5 KB

docOhlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavačích prác.doc35 KB

pdfPrehlásenie - odborné vedenie uskutočňovania stavby.PDF49.18 KB

pdfStanovisko vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania.PDF16.43 KB

pdfŽiadosť o povolenie odstánenia stavby.PDF59.52 KB

pdfŽiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.PDF71.49 KB

pdfŽiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia.PDF103.82 KB

pdfŽiadosť o vydanie rozhodnutia o využívanie územia.PDF178.87 KB

docŽiadosť o vydanie stavebného povolenia.doc35.5 KB

pdfŽiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby.PDF32.42 KB

pdfŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.PDF87.42 KB

docŽiadost-predlzenie-lehoty-vystavby.doc41.00 KB

docxOznámenie_o_začatí_stavby_VZOR.docx12.55 KB