TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Komisia pre ochranu verejného záujmu

predseda = Bc. Michal Gábor
členovia= Róbert Pokrivka, Miroslav Ševčík, Bc. Dušan Ševčík


Komisia sociálna, pre šport a kultúru

predseda = Bc. Dušan Ševčík
členovia = Daniel Janota, Ing. Daniel Michel, Róbert Pokrivka, Bc. Michal Gábor, Magdaléna Javoríková, Štefan Cesnek, Daniela Cesneková, Emília Budínska, Andrea Hlavatá


Komisia stavebná, pre poľnohospodárstvo a obchod

predseda = Pavol Ševčík
členovia = Peter Kukučík,  Ing. Ľubomír Jaššo, Róbert Pokrivka


Inventúrna, inventarizačná, likvidačná a oceňovacia komisia

predseda = Peter Kukučík
členovia: Ing. Daniel Michel, Ing. Ľubomír Jaššo, Daniel Janota 


Komisia pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov

predseda = Miroslav Ševčík
členovia = Bc. Dušan Ševčík, Ing. Daniel Michel, Róbert Pokrivka


Komisia pre vybavovanie sťažností

predseda = Ing. Daniel Michel
členovia = Daniel Janota, Bc. Michal Gábor, Róbert Pokrivka


Členovia školskej rady

Ing. Daniel Michel, Miroslav Ševčík, Bc. Michal Gábor, Ing. Zuzana Sopková