TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Komisia pre ochranu verejného záujmu

predseda = Ing. Daniel Michel
členovia= Bc. Ivan Labuda, Peter Kukučík


Komisia sociálna, pre šport a kultúru

predseda = Bc. Dušan Ševčík
členovia = Miroslav Ševčík, Ing. Daniel Michel, Magdaléna Javoríková, Emília Budínska, Štefan Cesnek, Daniela Cesneková


Komisia stavebná, pre poľnohospodárstvo a obchod

predseda = Pavol Ševčík
členovia = Peter Kukučík, Bc. Ivan Labuda, Ing. Ľubomír Jaššo, Marek Majtán


Inventúrna, inventarizačná, likvidačná a oceňovacia komisia

predseda = Roman Puček
členovia: Magdaléna Javoríková, Ing. Veronika Sabelová


Komisia pre prideľovanie kompostérov

predseda = Bc. Dušan Ševčík
členovia = Magdaléna Javoríková, Miroslav Ševčík, Ing.Daniel Michel, Ing. Veronika Sabelová


Komisia pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov

predseda = Magdaléna Javoríková
členovia = Bc. Dušan Ševčík, Roman Puček


Komisia pre vybavovanie sťažností

predseda = Ing. Ľubomír Jaššo
členovia = Peter Kukučík, Bc. Dušan Ševčík, Roman Puček


Členovia školskej rady

Ing. Daniel Michel, Miroslava Ševčík, Bc. Ivan Labuda, Ing. Gabriela Bollová