TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR základná organizácia Snežnica (ZPCCH) bol založený 1.5.2012, teda tohto roku oslávime 4 roky nášho pôsobenia v obci Snežnica. K 31.12.2015 sme mali 66 členov. Pôsobnosť nášho občianskeho združenia sa zameriava na zdravotnú osvetu, kultúrnu a inú činnosť v spolupráci s obecným úradom a ostatnými organizáciami.

Naša činnosť spočíva v spoločenských akciách - mesiac knihy, MDŽ, Deň matiek a otcov, MDD, obecné hody, mesiac úcty k starším. venujeme sa aj miestnym tradíciám: fašiangy - pečenie šišiek, Veľká noc - zdobenie kraslíc a pletenie korbáčov, májová veselica...V spolupráci s OcÚ pomáhame pri hodoch a na konci roka pravidelne pripravujeme vianočný bazár pre členov a spoluobčanov. Tiež v závere roka pripravujeme tombolu pre našich seniorov pri vianočnom stretnutí pod jedličkou so starostom obce.

Našu činnosť plánujeme vždy na celý rok v októbri predošlého roka. pri vzniku sme si založili vlastnú kroniku, ktorú pravidelne dopĺňame o naše aktivity počas roka slovom aj písmom. Predsedkyňa zväzu je Mária Kukučíková, ktorej pomáha výbor ZPCCH.

článok: Mária Kukučíková - predsedkyňa ZPCCH