TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Medzi najmladšie organizácie - i keď najstarších občanov :-) - v našej obci patrí Jednota dôchodcov (JD). Organizácia vznikla v dôsledku dopytu staršej aktívnej generácie, ktorá sa chce aktívne podieľať na spoločensko-kultúrnom živote v obci. 17.6.2015 za prítomnosti starostu obce MVDr. Milana Hlavatého a predsedníčky Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov KNM p. Nadeždy Behúňovej bola založená JD miestna organizácia Snežnica. Aktuálne v spolku aktívne pôsobí 21 členov pod vedením Magdalény Javoríkovej a výboru. Členovia sa aktívne zapájajú do života v obci a spestrili hodové slávnosti v obci vystúpením v dobových krojoch za doprovodu harmoník, aktívne sa podieľali na programe polnočnej omše, pochovaní basy, vystúpení ochotníckeho divadla.

JS však neplní len kultúrno-spoločenskú funkciu, ale aj vzdelávaciu, kde najmä v spolupráci so Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami zabezpečuje pravidelné vzdelávacie aktivity, organizuje pohybové činnosti, výlety...
Do budúcna chce JD MO Snežnica bližšie spolupracovať s obcou, farským úradom a ostatnými spolkami a tým si upevniť svoje miesto v rámci našej obce. Kto má záujem môže sa pridať...

článok: Magdaléna Javoríková - predsedkyňa JD