TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

hasici sneznicaNajstarším zborom dodnes aktívnym je Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica, ktorý vznikol v roku 1924. V súčasnosti sa zbor sústredí najmä na pomoc obci pri spoločenských akciách, pri riešení rôznych kalamitných situácií, pomoci spoluobčanom. Snažíme sa šíriť dobré meno hasičstvu v obci i mimo nej. Zachovávame kultúrne tradície a zvyky, ktoré charakterizujú náš región ako sú pochovanie basy, fašiangový sprievod, stávanie májov, veľkonočná oblievačka, stráž Božieho hrobu, floriánska omša, hasičský bál...Zúčastňujeme sa pochodov so zástavou v našej obci pri významných udalostiach, ako i mimo nej. Snažíme sa šíriť osvetu na ochranu pred požiarmi a inými katastrofami a vzájomnou spoluprácou s miestnou školou formou besiedok, výtvarných súťaži, či ukážok techniky a spôsobom zásahu viesť naše deti k ohľaduplnosti k sebe samým ako i k životnému prostrediu. Zbor má aktuálne vyše 50 členov a jedno detské družstvo.


http://dhzsneznica.webnode.sk/