TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

2021

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2021 = 186 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2021 vrátane nedoplatku roku 2020= 546 €

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

Úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie - Nová točňa autobusu a zastávky v časti obce Hrby vo výške 546 €.

2020

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2020 = 1.065 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2020 = 705 €

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry na doplnenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica  vo výške 705 €

2019

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2019 = 1.005 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2019 = 1.005 €

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica (pod Brodencom) vo výške 1.005 €

2018

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2018 = 2.298 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2018 vrátane nedoplatku roku 2017 = 3.090€

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - II. etapa vo výške 4.992 €
  • Úhrada faktúry za rekonštrukcie miestnej komunikácie na Vyšnom konci - od mosta pri družstve po rodinný dom č.270 vo výške 477 €

2017

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2017 = 3.171 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2017 = 2.379 €

Výška nedoplatku za rok 2017 = 792 €

Vybraný poplatok za rozvoj nebol v roku 2017 použitý.