TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

ROK 2023

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov_verejného_funkcionára_k_30.04.2023.pdf3.58 MB

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 24.03.2023

ROK 2022

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 15.12.2022

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov_verejného_funkcionára_po_ujati_sa_výkonu_verejnej_funkcie.pdf3.76 MB

ROK 2021

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 22.03.2022

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností a majetkových pomerov 2021_1_1.pdf545.51 KB

 

ROK 2020

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 10.03.2021

pdfOznámenie_fnukcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov.pdf 3.50 MB

 

ROK 2019

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 23.04.2020

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činnosti_a_majetkových_pomerov_v.pdf1.35 MB