TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Stavebný úrad

Každá stavba je niečím charakteristická a vyžaduje si osobitný prístup - preto najskôr kontaktujte náš stavebný úrad - Ing. Vachálková 041/4339350

docNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc33 KB

docNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc36.5 KB

docOhlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác.doc35 KB

pdfPrehlásenie - odborné vedenie uskutočňovania stavby.PDF49.18 KB

pdfStanovisko vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania.PDF16.43 KB

pdfŽiadosť o povolenie odstránenia stavby.PDF59.52 KB

pdfŽiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.PDF71.49 KB

pdfŽiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia.PDF103.82 KB

pdfŽiadosť o vydanie rozhodnutia o využívanie územia.PDF178.87 KB

docŽiadosť o vydanie stavebného povolenia.doc35.5 KB

pdfŽiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby.PDF32.42 KB

pdfŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.PDF87.42 KB


Ohlasovňa pobytu 

pdfNávrh_na_zrušenie_TP.pdf175.05 KB