001

Po minuloročnej pozitívnej skúsenosti sa starosta obce MVDr. Milan Hlavatý rozhodol opätovne privítať našich najmenších občanov narodených v roku 2016.Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 22.01.2017 v sále Kultúrneho domu v Snežnici. Našim najmenším občanom prajeme, aby robili svojim rodičom iba radosť a žiadne vrásky na čele.