Obecná kronika

Poslanie kronikára obce som prevzala po pani Jolanke Bollovej, ktorá kroniku písala mnoho rokov. Keď sa mi kronika dostala do rúk veľmi ma zaujali najmä najstaršie záznamy o prvých zmienkach našej obce spolu so starými fotografiami. Kronika obsahuje veľa fotiek z obnovy obce, mnoho článkov či podpisov vážených osobností navštevujúcich našu obec. Preštudovala som si manuál ako by sa obecná kronika mala viesť a tá naša nie je práve ideálnym vzorom. No i tak má v sebe niečo špecifické a fotografie, výstrižky z novín či krátke správy z nej robia jedinečnú studnicu spomienok na minulosť obce. Nie som rodená snežničanka, ani moji príbuzní odtiaľto nepochádzajú a hoci tu žijem len pár rokov, prirástla mi táto obec s jej prekrásnou prírodou k srdcu a som vďačná, že som dostala príležitosť viesť obecnú kroniku a tým sa spolupodieľať na zachovávaní spomienok udalostí a ľudí formujúcich túto obec.

článok - Tatiana Zbořilová - kronikárka obce