O obci

Obec Snežnica sa nachádza v južnej časti okresu Kysucké Nové Mesto. Prvá písomná zmienka o tejto obci je zapísaná v Žilinskej knihe vydanej v roku 1426. Snežnica je jednou z podhorských obcí severozápadného Slovenska. Nachádza sa neďaleko mesta Žilina a Kysucké Nové Mesto. Rozprestiera sa v úzkej doline, v obklopení vrchov Malý Vreteň, Brodňanka, Straník a Háj pokrytými lesmi.

erb sneznicasneznica obec sneznica kaplnka

1773 Sznežnicza, Snežnica, 1786 Snesnicza, 1808 Sznyezsnyicza, Sněžnica, 1863 Snaznica, 18731902 Sznazsnica, 19071913 Havas, 1920 Snažnica, 1927– Snežnica

mapa obec sneznica

Snežnica je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Wikipédia

 

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Kysucké Nové Mesto
Región: ZMO Dolných Kysúc
IČO: 00314315
Počet obyvateľov: 994
Rozloha: 551 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1426
Starosta: MVDr. Milan Hlavatý
Mobil: 0905 229 347

 • Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 994
 • muži 486
 • ženy 508
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 181
 • Produktívny vek (15-54) ženy 273
 • Produktívny vek (15-59) muži 321
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 219
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -8
 • muži -7
 • ženy -1
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Telocvičňa
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Knižnica
 • Pošta
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola