História

Obec s dedičným richtárom sa spomína od roku 1426 ako Szneznycz, neskôr ako Sznesznicze (1438), Sneznice (1439), Zneznycza (1511), Snežnica (1773); maďarsky Sznazsnica, Havas. Patrila panstvu Strečno, od 16. storočia panstvu Starý hrad. V roku 1598 mala mlyn a 10 domov, v roku 1784 mala 34 domov a 243 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov a 309 obyvateľov. Zaoberali sa drevorubačstvom, chovom oviec, poľnohospodárstvom a drotárstvom. Po roku 1918 sa živili obyvatelia aj podomovým obchodom a sezónnymi poľnohospodárskymi prácami. V obci je vápencový kameňolom.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

sneznica1950Historická ortofotomapa Slovenska - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen.

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica.

zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Mapu  nájdete na: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

 

obrazok cislo 39 Nedatovaná pečať použitá v polovici 19.storočia na medzepise
obrazok cislo 87 V znaku je holubica na kríku vyrastajúcom z pažite, v kruhopise je nápis : SIGIL . P. SNESNICZA

Zdroj: Kysucké múzeum, www.e-kysuce.sk