Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

  • Jún 2016 29.06.2016 - športový deň na miestnom ihrisku, varenie gulášu, od júna počas celého leta turistika - hrady a zámky v okolí, termálne kúpalisko - vlakom (podľa záujmu)
  • Júl 2016 27.07.2016 - riadna členská schôdza, termálne kúpalisko - vlakom (podľa záujmu)
  • August 2016 schôdza nebude, 12.-13.08.2016 sa uskutoční dvojdňový výlet Spiš a okolie / druhý deň Levoča
  • September 2016 28.09.2016 - riadna členská schôdza - zdravotná prednáška, spolupráca s OcÚ - hodová slávnosť 15.09.2016

Tešíme sa na Vás Výbor ZPCCH ZO Snežnica

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR základná organizácia Snežnica oznamuje svojim členom, ako aj spoluobčanom, že v dňoch 12. - 13.8.2016 organizujeme dvojdňový výlet. (1.deň - SPIŠ + okolie, 2.deň - LEVOČA + BAZILIKA). V prípade priaznivého počasia sa na spiatočnej ceste zastavíme v Bešeňovej. Cena výletu je 35€ - v cene je ubytovanie s raňajkami a preprava autobusom. pre členov vstupné na kultúrne pamiatky bude hradené z rozpočtu ZPCCH. V prípade záujmu kontaktujte p.Kukučíkovú Máriu na t.č. 0907 135 728 alebo sa kontaktujte osobne.

Výbor ZPCCH ZO Snežnica

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR základná organizácia Snežnica (ZPCCH) bol založený 1.5.2012, teda tohto roku oslávime 4 roky nášho pôsobenia v obci Snežnica. K 31.12.2015 sme mali 66 členov. Pôsobnosť nášho občianskeho združenia sa zameriava na zdravotnú osvetu, kultúrnu a inú činnosť v spolupráci s obecným úradom a ostatnými organizáciami.

Naša činnosť spočíva v spoločenských akciách - mesiac knihy, MDŽ, Deň matiek a otcov, MDD, obecné hody, mesiac úcty k starším. venujeme sa aj miestnym tradíciám: fašiangy - pečenie šišiek, Veľká noc - zdobenie kraslíc a pletenie korbáčov, májová veselica...V spolupráci s OcÚ pomáhame pri hodoch a na konci roka pravidelne pripravujeme vianočný bazár pre členov a spoluobčanov. Tiež v závere roka pripravujeme tombolu pre našich seniorov pri vianočnom stretnutí pod jedličkou so starostom obce.

Našu činnosť plánujeme vždy na celý rok v októbri predošlého roka. pri vzniku sme si založili vlastnú kroniku, ktorú pravidelne dopĺňame o naše aktivity počas roka slovom aj písmom. Predsedkyňa zväzu je Mária Kukučíková, ktorej pomáha výbor ZPCCH.

článok: Mária Kukučíková - predsedkyňa ZPCCH