TEL: 041/422 41 79
MAIL: sneznica@obec-sneznica.sk

Vyberte váš jazyk

Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 994: muži 486, ženy 508
Predproduktívny vek (0-14) spolu 181
Produktívny vek (15-54) ženy 273

Produktívny vek (15-59) muži 321
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 219
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -8: muži -7, ženy -1