• Jún 2016 29.06.2016 - športový deň na miestnom ihrisku, varenie gulášu, od júna počas celého leta turistika - hrady a zámky v okolí, termálne kúpalisko - vlakom (podľa záujmu)
  • Júl 2016 27.07.2016 - riadna členská schôdza, termálne kúpalisko - vlakom (podľa záujmu)
  • August 2016 schôdza nebude, 12.-13.08.2016 sa uskutoční dvojdňový výlet Spiš a okolie / druhý deň Levoča
  • September 2016 28.09.2016 - riadna členská schôdza - zdravotná prednáška, spolupráca s OcÚ - hodová slávnosť 15.09.2016

Tešíme sa na Vás Výbor ZPCCH ZO Snežnica