pdfVýzva_na_predkladanie_ponúk-5496_-_wyp.pdf69.63 KB

pdfSúťažné_podklady.pdf912.22 KB

pdfPríloha_č._1_Sprievodná_a_technická_správa_-_architektúra.pdf1.15 MB

pdfPríloha_č._2_Technická_správa_-_bleskozvod.pdf237.25 KB

pdfPríloha_č._3_Technická_správa_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf214.75 KB

pdfPríloha_č._4_Technická_správa_-_vykurovanie.pdf271.55 KB

pdfPríloha_č._5_Technická_správa_-_vzduchotechnika.pdf400.35 KB

pdfPríloha_č._6_Požiarnobezpečnostné_riešenie_stavby.pdf1.14 MB

pdfPríloha_č._7_Riadenie_rizika_podľa_STN_EN62305-2_2013-05_-_bleskozvod.pdf156.97 KB

pdfPríloha_č._8_Situácia_-_architekúra.pdf35.95 KB

pdfPríloha_č._9_Pôdorys_1._PP_-_starý_stav_-_architektúra.pdf114.95 KB

pdfPríloha_č._10_Pôdorys_1._NP_-_starý_stav_-_architektúra.pdf202.77 KB

pdfPríloha_č._11_Pôdorys_2._NP_-_starý_stav_-_architektúra.pdf179.58 KB

pdfPríloha_č._12_Pôdorys_podkrovia_-_starý_stav_-_architektúra.pdf81.47 KB

pdfPríloha_č._13_Rez_A-A_-_starý_stav_-_architektúra.pdf89.17 KB

pdfPríloha_č._14_Pohľady_-_starý_stav_-_architektúra.pdf117.97 KB

pdfPríloha_č._15_Pôdorys_strechy_-_starý_stav_-_architektúra.pdf74.42 KB

pdfPríloha_č._16_Pôdorys_1._PP_-_nový_stav_-_architektúra.pdf172.59 KB

pdfPríloha_č._17_Pôdorys_1._NP_-_nový_stav_-_architektúra.pdf248.38 KB

pdfPríloha_č._18_Pôdorys_2._NP_-_nový_stav_-_architektúra.pdf206.33 KB

pdfPríloha_č._19_Pôdorys_podkrovia_-_nový_stav_-_architektúra.pdf129.92 KB

pdfPríloha_č._20_Rez_A-A_-_nový_stav_-_architektúra.pdf235.97 KB

pdfPríloha_č._21_Pohľady_-_nový_stav_-_architektúra.pdf130.06 KB

pdfPríloha_č._22_Výpis_okien_a_dverí.pdf271.12 KB

pdfPríloha_č._23_Výpis_klampiarskych_výrobkov_strechy_č.1.pdf48.7 KB

pdfPríloha_č._24_Výpis_klampiarskych_výrobkov_strechy_č.2.pdf16.5 KB

pdfPríloha_č._25_Detaily.pdf450.31 KB

pdfPríloha_č._26_Pohľady_-_požiarne_pásy.pdf593.41 KB

pdfPríloha_č._27_Exterierová_rampa_-_bezbarierový_vstup.pdf58.95 KB

pdfPríloha_č._28_Bleskozvod_a_uzemnenie.pdf282.37 KB

pdfPríloha_č._29_Pôdorys_1._PP_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf275.35 KB

pdfPríloha_č._30_Pôdorys_1._NP_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf321.41 KB

pdfPríloha_č._31_Pôdorys_2._NP_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf334.93 KB

pdfPríloha_č._32_Pôdorys_1._PP_-_nový_stav_-_ústredné_vykurovanie.pdf114.77 KB

pdfPríloha_č._33_Pôdorys_1._NP_-_nový_stav_-_ústredné_vykurovanie.pdf152.8 KB

pdfPríloha_č._34_Pôdorys_2._NP_-_nový_stav_-_ústredné_vykurovanie.pdf94.21 KB

pdfPríloha_č._35_Schéma_zapojenia_kotolne_-_ústredné_vykurovanie.pdf62.6 KB

pdfPríloha_č._36_Schéma_zapojenia_stupačiek_1-14_-_ústredné_vykurovanie.pdf86 KB

pdfPríloha_č._37_Schéma_zapojenia_stupačiek_15_-28_-_ústredné_vykurovanie.pdf83.67 KB

pdfPríloha_č._38_Návarky_-_ústredné_vykurovanie.pdf73.02 KB

pdfPríloha_č._39_Orientačné_štítky_-_ústredné_vykurovanie.pdf53.27 KB

pdfPríloha_č._40_Anuloid_-_ústredné_vykurovanie.pdf30.66 KB

pdfPríloha_č._41_Pôdorys_1._NP_-_2._NP_-_vzduchotechnika.pdf630.66 KB

pdfPríloha_č._42_Protokol_o_určení_vonkajších_vplyvov_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf147.21 KB

pdfPríloha_č._43_Výpočet_osvetlenia_-_Dialux_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf1.95 MB

pdfPríloha_č._44_Výkonová_bilancia_-_jestvujúci_a_navrhovaný_stav_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf200.33 KB

xlsPríloha_č._45_Výkaz_výmer_-_stavebné_úpravy.xls169 KB

pdfPríloha_č._45_Výkaz_výmer_-_stavebné_úpravy.pdf342.79 KB

xlsPríloha_č._46_Výkaz_výmer_-_bleskozvod.xls36.5 KB

pdfPríloha_č._46_Výkaz_výmer_-_bleskozvod.pdf611.08 KB

pdfPríloha_č._47_Výkaz_výmer_-_rekonštrukcia_osvetlenia.pdf611.68 KB

xlsPríloha_č._47_Výkaz_výmer_-_rekonštrukcia_osvetlenia.xls33 KB

pdfPríloha_č._48_Výkaz_výmer_-_vykurovanie.pdf84.34 KB

xlsPríloha_č._48_Výkaz_výmer_-_vykurovanie.xls82 KB

pdfPríloha_č._49_Výkaz_výmer_-_vzduchotechnika.pdf630.92 KB

xlsPríloha_č._49_Výkaz_výmer_-_vzduchotechnika.xls25 KB

pdfPríloha_č._50_Tepelnotechnický_posudok_a_projektové_energetické_hodnotenie.pdf2.55 MB

docJED.doc592 KB

docNávrh_uchádzača_na_plnenie_kritéria_na_hodnotenie_ponúk.doc81 KB

docNávrh_zmluvy_o_dielo.doc154.5 KB

pdfPríloha_č._51_Energetický_Audit_budovy_Obecný_úrad_Snežnica.compressed.pdf996.16 KB