2019

 • Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia 
 • Rozšírenie kanalizácie v časti Hrby - Vyšný koniec
 • Územný plán obce Snežnica, ktorý zatiaľ neprešiel procesom schválenia
 • Spracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia poľných ciest (pod Brodencom)
 • Začiatok realizácie Obnovy budovy OcÚ a KD

2018

 • Autobusové zastávky 
 • Regulácia potoka pri ZŠ s MŠ a rozšírenie parkovacej plochy
 • Regulácia potoka na Vyšnom konci  a úprava cesty
 • Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia a zahustenie siete verejného osvetlenia
 • Rozšírenie vodovodu  v časti Hrby - Vyšný koniec
 • Krížová cesta 

2017

 • Tribúna na ihrisku
 • Kamerový systém v obci Snežnica - kamery umiestnené v areály ZŠ s MŠ
 • Rozšírenie vodovodu - Vyšný koniec Hrby

2016  

 • Nájomný bytový dom – 14 BJ pri ihrisku
 • Rekonštrukcia poľných ciest A1, A3 a A4 – Vyšný koniec – Hrby
 • Rozšírenie  kanalizácie – Vyšný koniec Hrby

2015

 • Kamerový systém v obci Snežnica – kamery umiestnené v obci (pri ČOV – 1 kamera, na budove OcÚ – 3 kamery, na zvonici – 2 kamery
 • Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica – námestie

Žiadosti o dotáciu

 • Obnova kultúrneho domu v obci Snežnica