Realizované projekty

2017

  • Tribúna na ihrisku
  • Kamerový systém v obci Snežnica - kamery umiestnené v areály ZŠ s MŠ
  • Rozšírenie vodovodu - Vyšný koniec Hrby

2016  

  • Nájomný bytový dom – 14 BJ pri ihrisku
  • Rekonštrukcia poľných ciest A1, A3 a A4 – Vyšný koniec – Hrby
  • Rozšírenie  kanalizácie – Vyšný koniec Hrby

2015

  • Kamerový systém v obci Snežnica – kamery umiestnené v obci (pri ČOV – 1 kamera, na budove OcÚ – 3 kamery, na zvonici – 2 kamery
  • Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica – námestie

Žiadosti o dotáciu

  • Obnova kultúrneho domu v obci Snežnica