1. Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda = Ing. Miroslava Dubanová
    členovia= Pavol Ševčík, Mgr. Pavol Mičian, odborník z radov obyvateľov = Helena Bačíková
2. Komisia sociálna, pre šport a kultúru: predseda = Bc. Dušan Ševčík
    členovia = Martin Bollo - po vzdaní sa mandátu ho nahradil Miroslav Javorík, Ján Belanec
3. Komisia stavebná, pre poľnohospodárstvo a obchod: predseda = Pavol Ševčík
    členovia = Zdeno Kopas, Peter Kukučík
4. Inventúrna, inventarizačná, likvidačná a oceňovacia komisia: predseda = Martin Bollo - po vzdaní sa mandátu ho nahradil Miroslav Javorík
    členovia: Zdeno Kopas, Ján Belanec, Bc. Dušan Ševčík
5. Finančná komisia, správa obecného majetku a rozvoja obce: predseda  = Peter Kukučík
    členovia = Ing. Miroslava Dubanová, Zdeno Kopas
6. Komisia pre výber nájomníkov obecných nájomných bytov: predseda = Bc. Dušan Ševčík
    členovia = Ing. Miroslava Dubanová, Peter Kukučík