ROK 2021

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 22.03.2022

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností a majetkových pomerov 2021_1_1.pdf545.51 KB

ROK 2020

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 10.03.2021

pdfOznámenie_fnukcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov.pdf 3.50 MB

ROK 2019

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 23.04.2020

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činnosti_a_majetkových_pomerov_v.pdf1.35 MB