ROK 2020

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 10.03.2020

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov.pdf7.50 MB

ROK 2019

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 23.04.2020

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov_v.pdf1.50 MB