Ostatné dokumenty

ROK 2021

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 22.03.2022

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činností a majetkových pomerov 2021_1_1.pdf545.51 KB

ROK 2020

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 10.03.2021

pdfOznámenie_fnukcií_zamestnaní_činností_a_majetkových_pomerov.pdf 3.50 MB

ROK 2019

Komisia pre ochranu verejného  záujmu sa s podaným dokumentom oboznámila a bez pripomienok ho zobrala na vedomie dňa 23.04.2020

pdfOznámenie_funkcií_zamestnaní_činnosti_a_majetkových_pomerov_v.pdf1.35 MB

2021

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2021 = 186 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2021 vrátane nedoplatku roku 2020= 546 €

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie - Nová točňa autobusu a zastávky v časti obce Hrby vo výške 546 €.

 

 

2020

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2020 = 1.065 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2020 = 705 €

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry na doplnenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica  vo výške 705 €

2019

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2019 = 1.005 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2019 = 1.005 €

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica (pod Brodencom) vo výške 1.005 €

2018

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2018 = 2.298 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2018 vrátane nedoplatku roku 2017 = 3.090€

Vybraný poplatok za rozvoj bol použitý na:

  • Úhradu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - II. etapa vo výške 4.992 €
  • Úhrada faktúry za rekonštrukcie miestnej komunikácie na Vyšnom konci - od mosta pri družstve po rodinný dom č.270 vo výške 477 €

2017

Vyrubený poplatok za rozvoj za rok 2017 = 3.171 €

Príjem poplatku za rozvoj za rok 2017 = 2.379 €

Výška nedoplatku za rok 2017 = 792 €

Vybraný poplatok za rozvoj nebol v roku 2017 použitý.