Divadlo má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Zmienka o prvom ochotníckom divadle, ktorá sa zachovala v školskej kronike, v podaní domácich ochotníkov je z 12.2.1934, kde sa hrala veselohra od Ferka Urbánka - Už sú všetci v jednom vreci. Prvé detské divadelné predstavenie Vianoce v horách bolo odohrané v 6.12.1935. Ďalšími hrami boli Pánik, Hrob lásky, Povinnosti...Divadelné predstavenia sa hrávali do 70-tych rokov, potom táto myšlienka a pre mnohých ľudí aj záľuba padla do zabudnutia.


V poslednom období sa v obci hrávali len divadlá príležitostne organizované školou. Novodobé ochotnícke divadlo vzniklo na podnet starostu obce MVDr. Milana Hlavatého a poslanca zastupiteľstva Bc. Dušana Ševčíka. Prvé stretnutie bolo 3.6.2015, kde boli pozvaní i občania obce a záujemci o divadlo. Spočiatku to vyzeralo na neúspech, no v októbri 2015 sa začal nácvik veselohry na motívy J.G.Tajovského - Ženský zákon. Predpremiéra sa konala 30.1.2016 a slávnostná premiéra, ktorá zaplnila sálu kultúrneho domu v Snežnici bola odohraná 31.1.2016. Repríza pre veľký záujem bola odohraná 21.2.2016.

Keďže vystúpenie zožalo obrovský úspech a vzbudil sa záujem i v ďalších občanoch, aktuálne sa nacvičuje hra pre deti, ktorá by mala byť odohraná pri príležitosti MDD v mesiaci jún 2016, hra pre mládež (jún 2016). Ako ochotníci však chceme pripraviť niečo naše, vlastné, historické, preto na september 2016 v rámci hodových slávností plánujeme odohrať "ROK NA DEDINE" - náučnú veselohru.

článok - Emília Ševčíková - členka divadla