Zamestnanci OcÚ

1. MVDr. Milan Hlavatý – starosta obce mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 041/4224179, 0911280754
2. Ing. Zuzana Sopková mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č.: 0911879721
Agendy: Pokladňa, Odpadové hospodárstvo, Vodovod a kanalizácia, Evidencia obyvateľov, Nájomné obecné byty, Podateľňa, Prideľovanie súpisných čísiel

3. Mgr. Helena Bačíková mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č.: 041/4224190
Agendy: Správa daní a poplatkov – daň z nehnuteľnosti a daň za psa, Mzdy a personalistika
4. Ing. Veronika Sabelová - v súčasnosti na materskej dovolenke
5. Ing. Gabriela Bollová mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.č.: 0911879721
Agendy: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ZŠ s MŠ, mzdy a personalistika ZŠ s MŠ, deti v hmotnej núdzi, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo, Projekty obce

6. Ostatní zamestnanci obce:

Daniela Pokrivková – výdaj riadov na rezervované akcie v kultúrnom dome
Ivan Ševčík, Štefan Jaššo
Jozef Jezbera, Rudolf Dosedla – chránená dielňa
Tatiana Svrčková – opatrovateľka
6. Bc. Katarína Adamková – hlavný kontrolór obce
7. Spoločný úrad Kysucké Nové Mesto
Stavebný úrad – Ing. Katarína Vachálková 
Opatrovateľská služba – Mgr. Mária Barčíková
Školský metodik - PeaDr. Zuzana Vojsovičová