Knižničný a výpožičný poriadok OcK:

Kniznicny_a_vypozicny_poriadok_OcK-vzor_4.doc

Prihláška za čitateľa knižnice:

prihlaska_za_citatela_kniznice.docx

Ochrana osobných údajov čitateľov a používateľov knižničných služieb

Usmernenie_k_OOÚ_v_knižnici_určené_pre_čitateľov_6.docx