• Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 994
  • muži 486
  • ženy 508
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 181
  • Produktívny vek (15-54) ženy 273
  • Produktívny vek (15-59) muži 321
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 219
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -8
  • muži -7
  • ženy -1