sneznica1950Historická ortofotomapa Slovenska - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen.

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica.

zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Mapu  nájdete na: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/