msk sneznicaV marci 2011 v Snežnici vznikol športový klub a to MŠK Snežnica(Mládežnícky športový klub Snežnica). V tomto klube pokračujú v predchádzajúcej práci viacerí bývalí funkcionári OŠK s tým, že podstatná časť činnosti mládežníckeho klubu je zameraná na futbal mládeže. Predsedom tohto klubu je Ing. Peter Smieško a predsedom futbalového oddielu je Mgr. Marián Ukrop. Mládežnícky futbal v Snežnici zaznamenal obrovský boom.
Celkovo v klube hrá futbal viac ako 40 detí a to nie len z našej obce, ale aj z okolia. Klubu sa podarilo za krátky čas vybudovať zdravú základňu. Hráči majú veľmi dobré materiálne zabezpečenie, čo sa postupne začína prejavovať aj na výsledkoch mužstiev, ktoré si mimochodom merajú sily s klubmi zvučného mena. Účasťou našich mužstiev na turnajoch v rôznych vekových kategóriach výborne reprezentujeme našu obec.


Dobré meno obce si mládežníci získali aj organizovaním či už letných, alebo halových turnajov. Vďaka tomu nás poznajú nielen za hranicami okresu, ale aj za hranicami kraja, dokonca aj v zahraničí. Je treba povedať, že poctivá práca s malými futbalistami už od predškolského veku začína prinášať svoje ovocie, pretože v klube hrá niekoľko výnimočných talentov, ktoré môžu vo futbale veľa dokázať. Je to však beh na dlhé trate.

zdroj: http://www.msksneznica.sk

http://www.msksneznica.sk
https://www.facebook.com/msk.sneznica