Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Obec Snežnica upozorňuje všetkých záujemcov o stavebné pozemky, aby sa prednostne informovali na obecnom úrade o možnosti výstavby na predávanom pozemku. 

„Polícia Kysucké Nové Mesto vyzýva seniorov o zvýšenie obozretnosti pred páchateľmi trestnej činnosti. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek nakoľko predpokladajú, že seniori sú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo smrť.
Teda ak nastane taký prípad, situácia kedy niekto z Vás – seniorov je kontaktovaný neznámou osobou, či osobne alebo telefonicky, ktorá sa predstaví ako váš príbuzný, napr. vnuk, dcéra, brat, syn, lekár a potrebuje súrne z akéhokoľvek dôvodu finančnú hotovosť, napríklad pre operáciu, bankový účet, dopravnú nehodu, pomoc príbuznému, nikdy peniaze v žiadnom prípade nikomu nesľubujte, neodovzdávajte alebo neposielajte na účet, ale urobte nasledovné:
1./ Nesúhlaste s požičaním peňazí.
2./ Ihneď po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný.
3./ Obratom osobne alebo telefonicky kontaktujte príbuzného, pre ktorého majú byť peniaze určené.     

4./ Nikdy nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu.
5./ Nikdy cudzej osobe neposkytujte osobne alebo telefonicky osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
6./ Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, a ani keď vám tvrdí, že ju poslal váš príbuzný.
7./ Kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo na linku tiesňového volania 112.“

 

 

001Tohtoročný obecný ples sa niesol v duchu ľudovej veselice. Obec prispôsobila danej tematike odev usporiadavateľov, ako aj výzdobu. Pochvala patrí taktiež kuchárovi za skvelé jedlo, ktorým potešil nejedno bruško. Hostia sa zabávali do samého rána a dúfame, že tomu nebude inak ani na budúci rok. Tešíme sa na Vás.

001

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 sa starosta obce MVDr. Milan Hlavatý rozhodol opätovne privítať našich najmenších občanov narodených v roku 2018.Toto krásne podujatie sa uskutočnilo 20.01.2019 v sále Kultúrneho domu v Snežnici. Našim najmenším občanom prajeme, aby robili svojim rodičom iba radosť a žiadne vrásky na čele.

Dňa 18.01.2019 o 15:00 hod. zrušil Okresný úrad KNM pre svoj územný obvod mimoriadnu situáciu, nakoľko boli splnené úlohy zníženia rizík ohrozenia, pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti - snehovej kalamity. 

Obecný úrad Snežnica vyzýva občanov, aby v prípade nepriaznivého počasia v zimnom období nádoby s tuhým komunálnym odpadom priblížili na prístupné miesto tak, aby bolo možné tento komunálny odpad odviezť.

Mikulas2018

V Snežnici je stále veľa poslušných detí.... 

V stredu 05.12.2018 prišiel aj do našej obce sv. Mikuláš. Nesmierne ho potešilo, že v takej malej dedinke je stále veľa dobrých a poslušných detí. Detičky sv. Mikulášovi zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Čertík pár detí naľakal, no anjelik ich hneď pohladkal. Sv. Mikuláš rozdal okolo 230 balíčkov a teší sa, že ho prídu pozdraviť všetky deti aj o rok.

PS: opäť príde aj čert a anjelik :)

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 806 voličov

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 633 voličov

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 633 voličov

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov do OZ: 612

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 627

 

Poradie kandidátov na starostu obce Snežnica

1. MVDr. Milan Hlavatý = 445 hlasov

2. Zdeno Kopas = 85 hlasov

3. Ing. Daniel Michel = 50 hlasov

4. Ján Cesnek = 47 hlasov

Poradie kandidátov na poslancov do OZ obce Snežnica

1. Bc. Dušan Ševčík = 435 hlasov

2. Ing. Ľubomír Jaššo = 399 hlasov

3. Pavol Ševčík = 357 hlasov

4. Peter Kukučík = 337 hlasov

5. Miroslav Ševčík = 308 hlasov

6. Bc. Ivan Labuda = 286 hlasov

7. Magdaléna Javoríková = 280 hlasov

8. Ing. Daniel Michel = 263 hlasov

9. Roman Púček = 146 hlasov

10. Anton Bahna = 129 hlasov

11. Ing. Karol Budinský = 110 hlasov

12. Janka Drábiková = 68 hlasov

pdfzápisnica_T11.pdf56.82 KB