Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

Od 23.03.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime. Do prázdninového režimu bude zapracovaná redukcia autobusových spojov.

Obmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.3.2020 (nepremávajú)

Linka       spoj      nástupná zastávka             čas           konečná zastávka               čas

504407    20        Snežnica, konečná              10:30        Kysucké Nové Mesto, AS   10:47

504408     9         Žilina,AS                              10:10         Snežnica,konečná             10:27

511428     40        Kysucké Nové Mesto, AS    11:55         Žilina,AS                             12:15

Zoznam všetkých nepremávajúcich spojov v Žilinskom kraji

pdfZoznam_neprem._spojov_v_Žilinskom_kraji.pdf416.02 KB

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN BUDOVY POLIKLINIKY V KNM

V záujme ochrany zdravia občanov a prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu budú budovy polikliniky na ulici Belanského č. 1346 a č. 773 s účinnosťou od 19.03.2020 otvorené v pracovných dňoch ráno od 6.45 hod.  Vstup do budovy len v ochrannej pomôcke tváre (rúško, šál, šatka...).

MV SR, Okresné riaditeľstvo hasičského  zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 17.03.2020 od 06:00 hod. do odvolania.

pdfVyhlasenie_1CZNVP_2020.pdf115.40 KB

Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo nový, informačný web pre občanov ohľadom koronavírusu.
Na stránke virus-korona.sk získajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia aj o prijatých opatreniach.

Z dôvodu zníženia šírenia koronavírusu obec Snežnica, zastúpená starostom MVDr. Milanom Hlavatým oznamuje občanom, že od pondelka 16.03.2020 na dobu 14 dní t.j. do 29.03.2020 bude obecný úrad pracovať v režime nestránkového dňa, to znamená, že hlavný vchod do priestorov bude uzamknutý. Na dverách hlavného vchodu budú telefonické kontakty na zamestnancov a starostu obce, ktorí budú posudzovať, či je potrebné stránku nevyhnutne vybaviť, resp. je možné žiadosť vybaviť po 29.03.2020. Prosíme občanov, aby obmedzili vybavovanie svojich žiadosti a využili možnosť elektronickej pošty, listovej pošty, prípadne kontaktovali zamestnancov telefonicky.

Telefonické kontakty:

Obecný úrad: 0911879721

Starosta obce: 0911280754

Žiadame občanov, aby poplatky (správne poplatky - stavebné poplatky, nájomné za obecné byty, neuhradené poplatky za dane a smeti z roku 2019 atď.)  v nestránkovom režime uhrádzali na číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 1162 9322 !!!!!

V prípade, že nemáte uhradený poplatok z roku 2019 za spotrebu vody a stočné, úhradu zasielajte na účet SK31 0200 0000 0013 2185 5055.