Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

MV SR, Okresné riaditeľstvo hasičského  zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 17.03.2020 od 06:00 hod. do odvolania.

pdfVyhlasenie_1CZNVP_2020.pdf115.40 KB

Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo nový, informačný web pre občanov ohľadom koronavírusu.
Na stránke virus-korona.sk získajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia aj o prijatých opatreniach.

Z dôvodu zníženia šírenia koronavírusu obec Snežnica, zastúpená starostom MVDr. Milanom Hlavatým oznamuje občanom, že od pondelka 16.03.2020 na dobu 14 dní t.j. do 29.03.2020 bude obecný úrad pracovať v režime nestránkového dňa, to znamená, že hlavný vchod do priestorov bude uzamknutý. Na dverách hlavného vchodu budú telefonické kontakty na zamestnancov a starostu obce, ktorí budú posudzovať, či je potrebné stránku nevyhnutne vybaviť, resp. je možné žiadosť vybaviť po 29.03.2020. Prosíme občanov, aby obmedzili vybavovanie svojich žiadosti a využili možnosť elektronickej pošty, listovej pošty, prípadne kontaktovali zamestnancov telefonicky.

Telefonické kontakty:

Obecný úrad: 0911879721

Starosta obce: 0911280754

Žiadame občanov, aby poplatky (správne poplatky - stavebné poplatky, nájomné za obecné byty, neuhradené poplatky za dane a smeti z roku 2019 atď.)  v nestránkovom režime uhrádzali na číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 1162 9322 !!!!!

V prípade, že nemáte uhradený poplatok z roku 2019 za spotrebu vody a stočné, úhradu zasielajte na účet SK31 0200 0000 0013 2185 5055.

Vodohospodárska výstavby, štátny podnik vyhlásil výberové konanie na odpredaj pozemkov.

Viac informácií nájdete tu: pdfVýberové_konania_na_odpredaj_pozemkov.pdf2.39 MB

Obec Snežnica oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie KD bude OcÚ dočasne presťahovaný do priestorov Základnej školy (vchod zo zadnej časti budovy od parkoviska). Zároveň dochádza k dočasnej úprave obedňajšej prestávky: 

Pondelok  07:00 - 11:15   11:45 - 15:00

Utorok       07:00 - 11:15  11:45 - 15:00

Streda       07:00 - 11:15  11:45 - 17:00

Štvrtok       NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok        07:00 - 11:15  11:45 - 13:00

Obedňajšia prestávka    11:15 - 11:45

001Pri príležitosti kánonickej vizitácie Farnosti Snežnica nás poctil svojou návštevou Mons. doc. ThDr. PhD. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Následne sa stretol s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Snežnica a pri tejto príležitosti im požehnal hasičské auto.