Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

IMG rokovanieVážení spoluobčania,

určite ste zachytili, že  v médiách aj na sociálnych sieťach rezonuje téma premostenia radoľskej križovatky na  medzinárodnej ceste I/11.

My ako starostovia Dolných Kysúc a primátora mesta sme zasadli za jeden stôl a prerokovali spomínaný návrh.

Dočasné premostenie križovatky v Radoli nerieši kritickú situáciu na celom úseku medzi Žilinou a Čadcou, iba presúva   problém z bodu A do bodu B. Plynulý prejazd tranzitnej dopravy totiž spôsobí, že výjazdy z obcí Dolných Kysúc budú   zablokované a dostať sa na hlavnú cestu I/11 bude takmer nemožné.

Jednohlasne sme sa zhodli, že v spomínanom úseku problém  vyrieši iba vybudovanie diaľničného privádzača do KNM a diaľnice D3 v plnom profile.

Dosť bolo čiastkových riešení a sľubov. Toto naše stanovisko sme zaslali  všetkým kompetentným inštitúciám.

O ďalšom priebehu a vývoji vás budeme informovať.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

                          o d v o l á v a 

    čas zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru 
v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto
                 od 19. 05. 2020 od 6.00 hod.

 

pdf Odvolanie1_ČZNvP.pdf128.81 KB

                                                                    Deň matiek                          
Všetky kvety dnes pre mamy,

skladám ako drahokamy.

Za ich lásku plnú nehy,

za zelené detské brehy.

Za ich štedrosť, starosť v hlave,

za dni šťastné, za dni hravé,

za rozprávky nad kolískou,

za to, že vždy stoja blízko.

 

Mamičkám praje všetko najlepšie ku Dňu matiek 

Starosta obce

Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje svojim zákazníkom, že v čase od 9:00 do 11:00 hod. môže umožniť vstup na poštu a teda aj vybaviť IBA osoby staršie ako 65 rokov a to aj v prípade, že je pošta prázdna. Žiada teda občanov mladších ako 65 rokov, aby uvedené nariadenie dodržiavali a svoje záležitosti vybavovali mimo týchto hodín. Za porušenie tohto nariadenia môže byť pošta pokutovaná až do výšky 20.000 €.

Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje svojim klientom, že od 20.04.2020 prechádza na obvyklé otváracie hodiny a to nasledovne:

Pondelok - utorok: 8:30 - 11:15 / 12:00 - 13:00

Streda: 8:30 - 10:30 / 15:00 - 17:00

Štvrtok - piatok: 8:30 - 11:15 / 12:00 - 13:00

007DHZ Snežnica opätovne prejavili svoju pripravenosť v krízových situáciach a podujali sa na čistení a dezinfekcii verejných priestranstiev počas dvoch dní, a to 29.03.2020 a 05.04.2020, za čo Vám starosta a občania obce vyslovujú veľké ĎAKUJEME.