Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

Obec Snežnica v zmysle ustanovenia §9a ods 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Snežnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne OZ obce Snežnica 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

IMG 0424V nedeľu 17.06.2017 sa na ihrisku v Snežnici konala oslava Dňa otcov. Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší guláš, do ktorej sa zapojilo 8 súťažných družstiev. 7 členná porota určila, že najlepší guláš v VI.ročníku navarilo Družstvo DHZ. Na druhom mieste sa umiestnil Družstvo ochotníkov a na 3. mieste skončilo Družstvo Žilinčania. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť (ostatné družstvá: Prúty s.r.o., Švagrovia, SNS, Nižňanci, OŠK). Program pokračoval priateľským zápasom medzi horným a dolným koncom obce, ktorý tradične nesie názov HORNÁ (červené dresy) - DOLNÁ (žlté dresy). V tomto roku sa z jednoznačného víťazstva radoval HORNÝ KONIEC. Tešíme sa na oteckov opäť o rok.

IMG 0322Od roku 2015 začal starosta obce organizovať Deň otvorených dverí na Obecnom úrade pre žiakov 5-teho ročníka. Tento nápad sa ujal a práve na Deň detí otvoril dvere na obecnom úrade žiakom Základnej školy práve pán starosta. Počas dňa si žiaci vyskúšali úlohu poslancov v zasadačke Obecného úradu, posadili sa do kresla starostu a vypočuli si čo všetko riešia pracovníci na obci. Deň otvorených dverí sa neodmysliteľne spája aj s prezentáciou našich hasičov a požiarnej zbrojnice. Deti si vyskúšali zásahové obleky hasičov a taktiež sa posadili za volant hasičského auta. Na závere deti navštívili miestny rozhlas a pozvali všetky deti na MDD. Dúfame, že táto tradícia zostane zachovaná a žiaci Základnej školy nás navštívia aj o rok.

den deti FINAL2018Milé deti,

dňa 02.06.2018 o 13:00 hod. pre Vás obec pripravuje na miestnom ihrisku deň, ktorý bude patriť len Vám. Môžete sa tešiť na aquazorbing, skákací hrad, detský kolotoč, maľovanie na tvár a množstvo zábavných súťaží. Po 15:00 hod. sa môžete tešiť na KYNOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR SR. Tešíme sa na Vás.

14V roku 2018 pristúpila obec k výmene pôvodných autobusových zastávok z dôvodu ich značného poškodenia. Našu dedinku tak od začiatku mája zdobia 3 nové autobusové zastávky, ktoré sú umiestnené na začiatku, v strede a na konci dediny. Dúfame, že sa Vám nové zastávky páčia a budú Vám dobre slúžiť.

den matiek

V nedeľu 13. mája v sále Kultúrneho domu v Snežnici pripravil starosta obce spolu s poslancami OZ posedenie pre naše mamičky. Deň im spíjemnili deti materskej škôlky a základnej školy, ktoré si pripravili pre svoje mamičky spevácke, hudobné a divadelné predstavenia.

Mamičky sú najdôležitejšie osoby v živote každého z nás. Venujte im každý deň úsmev, objatie alebo božtek, zaslúžia si to. 

018

Starosta obce a poslanci OZ dňa 25.02.2018 poďakovali Mgr. Emilovi Jaššovi za prácu pre obec vo funkcií riaditeľa ZŠ a ZŠ s MŠ Snežnica a rovnako aj za pedagogickú činnosť v našej škole. Napriek tomu, že ho prekvapila ťažká životná situácia rozdával úsmevy na všetky strany. Pán riaditeľ prajeme Vám veľa zdravia a optimizmu v živote. Patrí Vám vďaka od nás všetkých.

004

Dňa 27.02.2018 pri príležitosti výročnej schôdze divadelníkov usporiadal starosta obce slávnostný obed, pri ktorom poďakoval členom divadelného súboru. Poďakoval taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave jednotlivých divadelných predstavení. Divadelníci si z tohto príjemného stretnutia odniesli úsmev na tvári a krásnu knižku plnú fotiek z predstavenia Ženský zákon. Divadelníkom prajeme veľa síl a nápadov do ďalších predstavení.

karneval

Milé deti...

Obec Snežnica aj tento rok pozvala všetky deťúrence na "Detský karneval", ktorý sa uskutočnil dňa 13.02.2018 o 15:30 hod. v sále Kultúrneho domu. Na úvod privítal všetkých prítomných pán starosta a následne vstúpili postupne do sály kultúrneho domu deti vo svojich nádherných maskách. Počas dňa si deti mohli zatancovať spolu s Miškou a Maťkou na rytmickú zumbu. Nechýbala skvelá hudba, tanec a sladkosti.

Detičky boli ste skvelé, uvidíme sa o rok :D