Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

 

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje občanom, že od piatka 30.10.2020 do 12.12.2020 bude prímestská doprava počas pracovných dní vedená v prázdninovom režime. 

Viac informácii nájdete na: https://www.sadza.sk/aktualita/726-zmena-rezimu-dopravy-od-30--oktobra-2020/ 

 

Obec Snežnica oznamuje občanom, že dňa 31.10.2020 a 01.11.2020 sa v našej obci uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Obec Snežnica bude mať k dispozícii jedno odberné miesto a to sa bude nachádzať v priestoroch kultúrneho domu. Testovať sa bude od 7:00 do 22:00 hod.

Otestovať sa môžu občania od 10 do 65 rokov. Deti od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca, ostatní občania sa preukážu občianskym preukazom.

Z dôvodu predchádzania vzniku dlhého čakania v radoch odporúčame, aby sa občania zúčastnili testovania nasledovne:

V sobotu (31.10.2020) obyvatelia bývajúci v dolnej časti obce, to znamená od námestia smerom na dolný koniec, vrátane častí Dúbravka, Prúty, Horejarčie.
V nedeľu (01.11.2020) obyvatelia bývajúci v hornej časti obce, to znamená od námestia smerom na vyšný koniec.

Na základe žiadosti z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca, v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie s výskytom AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR informujeme občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020.

Usmernenie pri postupe registrácie: https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Usmernenie_RCH.pdf

Tlačivo na registračný formulár:  https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/RCH_Priloha1.pdf

    120169211 1203153540041399 8414923740492698356 n

Na sviatok Povýšenia svätého kríža, dňa 14.09.2020 nám pán farár Mgr. Martin Adamčík požehnal obnovený kultúrny dom. Zahral nám aj náš šikovný mladý heligonkár Ondrejko Žucha.

 

 

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Opatrenia platné od 14.09.2020: 

Opatrenia platné od 18.09.2020:

Opatrenia platné od 01.10.2020:

Opatrenia platné od 15.10.2020:

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny dňa 08. 09. 2020 od 07:30 do 10:30 hod, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude platiť pre tieto odberné miesta:

pdfPrerušenie_dodávky_elektriny.pdf713.90 KB

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcami Ochodnica, Nesluša a Snežnica a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava 

                                                           o z n a m u j e , ž e

                                     dňa 12. augusta 2020 (streda) o 15:00 hodine

v priestoroch mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste (Litovelská ul.)

sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať  
                                                 
                                                    spoločné verejné prerokovanie

                       Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti

                              „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

 

Vykonanie verejného prerokovania umožňuje Zákon NR SR č.198/2020 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 21.7.2020 a ktorý mení a dopĺňa zákon NR SR č.24/2006 Z.z.. Konkr. ide o § 65g ods.2, ktorý opätovne umožňuje vykonávať verejné prerokovania počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, a to s podmienkou súladu s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č.172/2011 Z.z.“.

          
Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Kysucké Nové Mesto a obecných úradoch Ochodnica, Nesluša a Snežnica. Správa je tiež prístupná elektronicky na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

 

Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje, že od 01.07.2020 do 11.09.2020 bude otvorená nasledovne: 

Pondelok      08:30 - 10:30

Utorok          08:30 - 10:30

                         Streda          08:30 - 10:30, 15:00 - 17:00

Štvrtok         08:30 - 10:30

Piatok          08:30 - 10:30