Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

sa uskutoční dňa 07.12.2018 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Snežnici, s navrhovaným programom:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3. Oznámenie výsledkov v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov OZ, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi a prevzatie vedenia ustanovujúceho zastupiteľstva

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Príhovor novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

8. Oboznámenie poslancov OZ s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie OZ v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu

10. Schválenie platu starostu a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce.

starosta obce sneznica 2Ďakujem všetkým spoluobčanom,ktorí ma podporili v Komunálnych voľbách 2018. Urobím všetko pre to, aby som nesklamal a v mojom druhom volebnom období v spolupráci s novozvoleným zastupiteľstvom ďalej rozvíjal našu obec. MVDr. Milan Hlavatý

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 806 voličov

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 633 voličov

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 633 voličov

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov do OZ: 612

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 627

 

Poradie kandidátov na starostu obce Snežnica

1. MVDr. Milan Hlavatý = 445 hlasov

2. Zdeno Kopas = 85 hlasov

3. Ing. Daniel Michel = 50 hlasov

4. Ján Cesnek = 47 hlasov

Poradie kandidátov na poslancov do OZ obce Snežnica

1. Bc. Dušan Ševčík = 435 hlasov

2. Ing. Ľubomír Jaššo = 399 hlasov

3. Pavol Ševčík = 357 hlasov

4. Peter Kukučík = 337 hlasov

5. Miroslav Ševčík = 308 hlasov

6. Bc. Ivan Labuda = 286 hlasov

7. Magdaléna Javoríková = 280 hlasov

8. Ing. Daniel Michel = 263 hlasov

9. Roman Púček = 146 hlasov

10. Anton Bahna = 129 hlasov

11. Ing. Karol Budinský = 110 hlasov

12. Janka Drábiková = 68 hlasov

pdfzápisnica_T11.pdf56.82 KB

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 je:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce Snežnica MVDr. Milan Hlavatý v súlade s § 19 ods. 5 a § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018                Ing. Gabrielu Bollovú

Kontaktné údaje zapisovateľky: 
Sídlo: Obecný úrad Snežnica, Snežnica 17 023 32 Snežnica
Tel. č.: 0911 879 721
e-mail: gTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfZverejnenie_údajov_o_zapisovateľovi_MVK_2018.pdf170.76 KB