Aktuálne

V tejto sekcii sa dozviete všetky aktuality z diania v našej obci.

    120169211 1203153540041399 8414923740492698356 n

Na sviatok Povýšenia svätého kríža, dňa 14.09.2020 nám pán farár Mgr. Martin Adamčík požehnal obnovený kultúrny dom. Zahral nám aj náš šikovný mladý heligonkár Ondrejko Žucha.

 

 

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Opatrenia platné od 14.09.2020: 

Opatrenia platné od 18.09.2020:

Opatrenia platné od 01.10.2020:

Opatrenia platné od 15.10.2020:

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny dňa 08. 09. 2020 od 07:30 do 10:30 hod, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude platiť pre tieto odberné miesta:

pdfPrerušenie_dodávky_elektriny.pdf713.90 KB

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcami Ochodnica, Nesluša a Snežnica a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava 

                                                           o z n a m u j e , ž e

                                     dňa 12. augusta 2020 (streda) o 15:00 hodine

v priestoroch mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste (Litovelská ul.)

sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať  
                                                 
                                                    spoločné verejné prerokovanie

                       Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti

                              „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

 

Vykonanie verejného prerokovania umožňuje Zákon NR SR č.198/2020 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 21.7.2020 a ktorý mení a dopĺňa zákon NR SR č.24/2006 Z.z.. Konkr. ide o § 65g ods.2, ktorý opätovne umožňuje vykonávať verejné prerokovania počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, a to s podmienkou súladu s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č.172/2011 Z.z.“.

          
Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na mestskom úrade Kysucké Nové Mesto a obecných úradoch Ochodnica, Nesluša a Snežnica. Správa je tiež prístupná elektronicky na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

 

Slovenská pošta, pobočka Snežnica oznamuje, že od 01.07.2020 do 11.09.2020 bude otvorená nasledovne: 

Pondelok      08:30 - 10:30

Utorok          08:30 - 10:30

                         Streda          08:30 - 10:30, 15:00 - 17:00

Štvrtok         08:30 - 10:30

Piatok          08:30 - 10:30

IMG rokovanieVážení spoluobčania,

určite ste zachytili, že  v médiách aj na sociálnych sieťach rezonuje téma premostenia radoľskej križovatky na  medzinárodnej ceste I/11.

My ako starostovia Dolných Kysúc a primátora mesta sme zasadli za jeden stôl a prerokovali spomínaný návrh.

Dočasné premostenie križovatky v Radoli nerieši kritickú situáciu na celom úseku medzi Žilinou a Čadcou, iba presúva   problém z bodu A do bodu B. Plynulý prejazd tranzitnej dopravy totiž spôsobí, že výjazdy z obcí Dolných Kysúc budú   zablokované a dostať sa na hlavnú cestu I/11 bude takmer nemožné.

Jednohlasne sme sa zhodli, že v spomínanom úseku problém  vyrieši iba vybudovanie diaľničného privádzača do KNM a diaľnice D3 v plnom profile.

Dosť bolo čiastkových riešení a sľubov. Toto naše stanovisko sme zaslali  všetkým kompetentným inštitúciám.

O ďalšom priebehu a vývoji vás budeme informovať.