Miestna - Mestská1) volebná komisia v

Snežnici

uverejnenie výsledkov

volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce Snežnica

Miestna  volebná komisia v Snežnici, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

  1. Do Obecného zastupiteľstva v Snežnici boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

Bc. Dušan Ševčík, Hlas-sociálna demokracia

Ing. Ľubomír Jaššo, Sloboda a Solidarita

Miroslav Ševčík, Smer – sociálna demokracia

Pavol Ševčík, Sloboda a Solidarita

Bc. Peter Kukučik, Kresťanskodemokratické hnutie

Bc. Michal Gábor, Sloboda a Solidarita

Ing. Daniel Michel, Kresťanskodemokratické hnutie

Róbert Pokrivka, Kresťanskodemokratické hnutie

Daniel Janota, nezávislý kandidát

  1. Za starostu obce Snežnica bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

MVDr. Milan Hlavatý, Smer – sociálna demokracia, Hlas-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

V

Snežnici

Dátum:

30.10.2022

     

predseda volebnej komisie

podpis

 

 

 

Zapisnica.pdf