Dňa 10.10.2022 od 7:30 do 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. obmedzená distriubúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v nasledujúcom dokumente pdfIMG_SSD.pdf