škola volá

Vedenie Základnej školy s materskou školou Snežnica oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 7:45 h. v budove základnej školy. Vyučovanie bude trvať do 9:15 h. Je potrebné, aby si žiaci priniesli prezúvky.

Nástup detí do materskej školy začína v pondelok 5. septembra od 6:45 do 8:00 hodiny.

Pri nástupe do materskej aj základnej školy je nutné priniesť potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke školy.