Obec Snežnica Vás srdečne pozýva na obecný zájazd do ZOO Zlín, ktorý sa uskutoční dňa 30.07.2022. Prihlasovať sa môžete na tel. čísle: 0911 879 721 alebo osobne na obecnom úrade. Deti sa môžu zúčastniť iba v sprievode rodičov.

zoo