Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEĚNSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto 

od 23. 03. 2022  od 06.00 hod.  do odvolania

pdfVYHLASENIE_CZNVP_1.pdf38.54 KB