Obec Snežnica oznamuje občanom, že strategický dokument

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021“

je prístupný k nahliadnutiu v elektronickej podobe na stránke obce a na stránke ŽSK – v priloženom odkaze alebo v listinnej podobe na Obecnom úrade v úradných hodinách.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

http://www.obec-sneznica.sk/images/stories/20210809_oznamenie-o-sd_final-_1.pdf