Obec Snežnica oznamuje občanom, že od 01.01.2021 je v platnosti VZN o poplatku za prenájom miesta na pohrebisku.

Od pondelka 07.06.2021 je možné uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta na obecnom úrade v úradných hodinách.