158356552 1364763210549213 477929792729522852 o

Milé ženy !
Ste základným kameňom našich rodín.
Hlboko sa skláňam pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života.
Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie, lásku a porozumenie.
MVDr. Milan Hlavatý - starosta obce