Obec Snežnica upozorňuje občanov, ktorým nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností, že im zo zákona vyplýva povinnosť podať si do 31. januára (na r. 2021 do 1.2.2021) na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade priznanie k dani z nehnuteľností a dane za psa.

Povinnosť podať si priznanie k DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ vzniká:

  • daňovníkovi, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním,
  • daňovníkovi, ktorý predal alebo daroval svoju nehnuteľnosť,
  • daňovníkovi, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie,
  • daňovníkovi, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

Prílohou priznania k dani z nehnuteľností je kópia dokladu, ktorým daňovník preukazuje vznik alebo zánik vlastníctva nehnuteľností (rozhodnutie, povolenie).V prípade nadobudnutia nehnuteľností v priebehu roka dedením alebo vydražením je daňovník povinný podať si priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve alebo vydražení.

Povinnosť podať si priznanie k DANI ZA PSA vzniká:

  • daňovníkovi, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov,
  • prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

V SÚČASNEJ SITUÁCII VÁM ODPORÚČAME UPREDNOSTNIŤ PODÁVANIE PRIZNANÍ ELEKTRONICKOU FORMOU ALEBO POŠTOU:

a následným odoslaním e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností v priebehu roka dedením alebo vydražením je daňovník povinný podať si priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve alebo vydražení.