Z dôvodu neustále zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a z dôvodu zákazu vychádzania, obec Snežnica, zastúpená starostom MVDr. Milanom Hlavatým oznamuje občanom, že od pondelka 15.02.2021 do odvolania bude obecný úrad pracovať v režime nestránkového dňa, to znamená, že hlavný vchod do priestorov bude uzamknutý. Na dverách hlavného vchodu budú telefonické kontakty na zamestnancov a starostu obce, ktorí budú posudzovať, či je potrebné stránku nevyhnutne vybaviť. Prosíme občanov, aby obmedzili vybavovanie svojich žiadostí a využili možnosť elektronickej pošty, listovej pošty, prípadne kontaktovali zamestnancov telefonicky.

Telefonické kontakty:

Obecný úrad: 0911 879 721

Starosta obce: 0911 280 754

Žiadame občanov, aby poplatky (správne poplatky - stavebné poplatky, nájomné za obecné byty, neuhradené poplatky za dane a smeti z roku 2020 atď.)  v nestránkovom režime uhrádzali na číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 1162 9322 !!!!!

V prípade, že nemáte uhradený poplatok z roku 2020 za spotrebu vody a stočné, úhradu zasielajte na účet SK31 0200 0000 0013 2185 5055.