sokdv

Na Slovensku prebehne v dobe od 15.02.2021 - 31.03.2021 plne elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov.


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území SR obvyklý pobyt. 

 

U r o b m e   k l i k   p r e   l e p š i u   b u d ú c n o s ť  !