Celoplošné testovanie sa v našej obci uskutoční v sále kultúrneho domu.

Postup je nasledovný:

  • Občan vstupuje do budovy po vyznačenej trase. Vstupovať sa bude iba cez bezbariérový vstup. Vstup od hasičskej zbrojnice nebude možný. Pri čakaní v rade dodržiava odstup 2 metre.
  • Pred vchodom do budovy dostane vreckovku, do ktorej sa vysmrká, odkašle a vyhodí ju do pripraveného odpadkového koša.
  • Následne vstupuje do budovy hlavným vchodom, vydezinfikuje si ruky a pristupuje k registrácii cez bufetové okienko s občianskym preukazom (deti od 10-15 rokov s preukazom poistenca).
  • Po zaregistrovaní údajov obdrží lístok s dvoma rovnakými číslami.
  • Občan vstupuje do sály kultúrneho domu, kde jedno z čísel odovzdá zdravotníkovi, druhé si ponechá.
  • Zdravotník vykoná výter z nosohltana a následne občan odchádza druhým východom – cez javisko von do pripraveného stanu, kde počká na výsledok.
  • Po zistení výsledku bude občanovi vyhotovený certifikát, ktorý mu bude odovzdaný v zalepenej obálke podľa čísla prideleného pri registrácii.
  • Občan odchádza domov.

Ako postupovať v prípade pozitívneho alebo negatívneho výsledku je uvedené na zadnej strane certifikátu.

O počte čakajúcich občanov na testovanie bude obec priebežne informovať prostredníctvom rozhlasu a SMS.