Na základe žiadosti z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca, v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie s výskytom AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR informujeme občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020.

Usmernenie pri postupe registrácie: https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Usmernenie_RCH.pdf

Tlačivo na registračný formulár:  https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/RCH_Priloha1.pdf