Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Opatrenia platné od 14.09.2020: 

Opatrenia platné od 18.09.2020:

Opatrenia platné od 01.10.2020:

Opatrenia platné od 15.10.2020: